Home | Bekeren van wat??? | Wet en Genade | Wedergeboorte | Geboden NT | Wat is geloof | Gemeente | Sjabbat of zondag | Israël | over Bijbels | Gebed | Evangelisatie | Chick traktaatjes o.a.Israël | Verdrukking | Zonde | >>>>JEWS >>>>MESSIAH<<<<<< | Waarop vertrouwen wij? | Spurgeon | wich way do you choose | Yeshua = God

Israël
 
 
 
Exodus 4:22  Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel.  
 
 
 
Zacharia 2:8  Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.
 
 
 
Blijf op de hoogte wat er in Israël gebeurd zie deze site:
 
javascript:void(0);/*1464514741484*/
 
 
 
Laatste wijziging op: 29-05-2016 11:28