Home | Bekeren van wat??? | Wet en Genade | Wedergeboorte | Geboden NT | Wat is geloof | Gemeente | Sjabbat of zondag | Israël | over Bijbels | Gebed | Evangelisatie | Chick traktaatjes o.a.Israël | Verdrukking | Zonde | >>>>JEWS >>>>MESSIAH<<<<<< | Waarop vertrouwen wij? | Spurgeon | wich way do you choose | Yeshua = God

Waarom Evangelisatie?  

 

Het is een OPDRACHT!!

 

Red hen, die ten dode gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt    spreuken 24:11 

 

De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.      spreuken 11:30

 

“Every Christian is either a missionary or an imposter.”   (Elke christen is een zendeling of een bedrieger)

― Charles H. Spurgeon 

Het is niet altijd gemakkelijk......

 

Gemeentes die evangeliseren zijn levende en groeiende gemeentes (en Bijbelse gemeentes)

Het geeft vreugde en blijdschap als er zielen worden toegevoegd.

 

Romeinen 1:16  Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

 

 Geen evangelisatie (o.a)......dan gebeurt er (helaas) dit:

javascript:void(0);/*1466448027519*/ 

 

     De duivel zal er alles aan doen om jou te overtuigen, om anderen NIET te waarschuwen

                               omtrent zijn plannen om hun zielen te vernietigen.

 

 

Laatste wijziging op: 11-01-2018 22:22